Novinky
Pravidelné Medlánecké farmářské trhy se konají v sobotu 11. 3. 2017 od 9.00 do 12.00 na nádvoří SC Sýpka. Po dobu trhů bude na Sýpce doprovodný program: dílničky pro děti a ve […]

Březnové Medlánecké farmářské trhy 11.3.2017

Pravidelné Medlánecké farmářské trhy se konají v sobotu 11. 3. 2017 od 9.00 do 12.00 na nádvoří SC Sýpka. Po dobu trhů bude na Sýpce doprovodný program: dílničky pro děti a ve […]

Před několik dny se mi náhodou dostala do ruky studie obchvatu městské části Brno-Kníničky. Přál bych obyvatelům Kníniček krásné a klidné bydlení. Vadí mi ale, že to samé nepřejí oni […]

Nepřipusťme zavlečení tranzitní dopravy do Medlánek

Před několik dny se mi náhodou dostala do ruky studie obchvatu městské části Brno-Kníničky. Přál bych obyvatelům Kníniček krásné a klidné bydlení. Vadí mi ale, že to samé nepřejí oni […]

Brno v posledních dnech zažilo první smogovou situaci v letošním roce. Se smogem jsou spojena závažná zdravotní rizika. Obyvatelstvo Brna však z pohledu nevládní organizace Nesehnutí není dostatečně informováno o […]

Můžu dýchat?

Brno v posledních dnech zažilo první smogovou situaci v letošním roce. Se smogem jsou spojena závažná zdravotní rizika. Obyvatelstvo Brna však z pohledu nevládní organizace Nesehnutí není dostatečně informováno o […]

Nejnovější příspěvky