Novinky
Obrovský zájem vzbudil cyklus Vzděláváme medlánecké – Univerzita třetího věku s titulem Paříž – její čtvrti, příběhy a legendy. Po 6 dopolední se scházeli senioři z Medlánek a okolí na Sýpce […]

Vzdělali jsme medlánecké o Paříži

Obrovský zájem vzbudil cyklus Vzděláváme medlánecké – Univerzita třetího věku s titulem Paříž – její čtvrti, příběhy a legendy. Po 6 dopolední se scházeli senioři z Medlánek a okolí na Sýpce […]

Po finálním hlasování se díky Vám dostanou k realizaci oba projekty navrhované našimi členy a to jak kluziště pro Medlánky, tak parkour a pumptrack. Jsme hrozně rádi nejen kvůli medláneckým […]

Děkujeme za Dáme na Vás 2019

Po finálním hlasování se díky Vám dostanou k realizaci oba projekty navrhované našimi členy a to jak kluziště pro Medlánky, tak parkour a pumptrack. Jsme hrozně rádi nejen kvůli medláneckým […]

Krabice od bot můžete letos odevzdávat na: Slavnostním rozsvícení vánočního stromu Neděle 1. 12. 2019 od 17:00   U kruhového objezdu (V Újezdech 1) Na místě budeme sbírat od dětí dopisy […]

Krabice od bot 2019

Krabice od bot můžete letos odevzdávat na: Slavnostním rozsvícení vánočního stromu Neděle 1. 12. 2019 od 17:00   U kruhového objezdu (V Újezdech 1) Na místě budeme sbírat od dětí dopisy […]

Nejnovější příspěvky